CO JSTE  NEVĚDĚLI O ALEXANDRU CALDEROVI ?

CO JSTE NEVĚDĚLI O ALEXANDRU CALDEROVI ?Náše obrovska inspirace a tvůrčí jiskra už od počatku vzniku Still life store bylo, vedle módy, lifestylu a cestovaní, uměni a to v různých formách.
I to nás inspirovalo i k pojmenovaní našeho konceptu a provazí nás při tvoření a výberu kolekcí neustále. V našem úplném začátku jsme v naší mood board často nacházeli objekty a uměni Alexandra Caldera, umění, které neustále inspiruje mnohé. Nebyla to pouze inspirace a náhoda, s tvorbou renovovaného malíře a sochaře Alexandra Caldera v mnohém souzníváme. Je totiž tak jako my, hravá, rozmanitá a poutavá.
Nakonec díky tomu také vznikla naše trička Alexander s nami navrženým grafickým zpracovaním na potisku tvaru, které se odráží v několika obrazech Calderových prací.

Vedle toho jsme také v minulosti do lifestyle kategorie objektů zařadili ikonické mobily. Tyto pohyblivé sochy jsou unikátním ručně vyrobeným kouskem firmy Helele. Dekorace mobilu do bytu se vyprodaly během par měsíců.
Podobné ovalné a nepravidelné tvary najdete také na prstenech od Arca Jewellery, které se styly bestsellery a často si o ně píšete jelikož vychází pouze limitovaném počtu. 
Zde je několik faktů o Alexandru Calderovi které jste možná nevěděli: 
 1.Alexander Calder se narodil ve Filadelfii v roce 1898 v rodině umělců. Jeho matka byla malířka a jeho otec sochař.
 2.Calderova první kinetická socha byla kachna, kterou daroval své matce jako vánoční dárek vyrobený z tvarované mosazné plachty a při dotyku se houpala sem a tam.
 3. Ačkoli je Calder mezinárodně známý jako umělec, původně studoval strojírenství. Zastával také různé práce, jako byl dokonce i hasič, automobilový inženýr, časoměřič v kempu a hydraulik.
 4.Calder se přestěhoval do Paříže v roce 1926 a stal se blízkým přátelem s malířem Joana Miró. Jejich přátelství přetrvalo po celá desetiletí.
5. Mondrianův obraz byl s největší pravděpodobností počáteční inspirací pro jeho primárně zbarvené mobily.
6. Ačkoli byl Calder primárně známý svými tradičními uměleckými díly, byl také talentovaným klenotníkem a během své kariéry vyráběl různé druhy šperků. Nejčastěji tyto předměty vyráběl jako dárky pro blízké přátele.


 

 

WHAT YOU MIGHT NOT KNOW ABOUT ALEXANDER CALDER AND STILL LIFE 

Our huge inspiration and creative spark already since the beginning of the Still life store, next to fashion, lifestyle and travel,  comes from Art and creativity in various forms. Connection to art also inspired us to name our concept as Still life and art always leads us in the creation of our collections. From the very beginning, we often found Alexander Calder's objects and art in our eclectic mood boards, and we believe we are not alone being inspired. It was not just inspiration and coincidence, we strongly resonate with the works of the renowned painter and sculptor Alexander Calder. His works are  playful, diverse and engaging.
After all , thanks to all of the reasons, our Alexander T-shirts were created with our graphic design on the print of shapes, reflected in several paintings of Calder's work.
In the past, we have also included iconic mobiles in the lifestyle category of Objects. These moving sculptures were a unique handmade pieces by Helele. Mobile phone decorations for the apartment sold out within a few months.
You can also find similar oval and irregular shapes on rings from Arca Jewellery, which are bestseller styles and we are often asked about them as they usually come in limited pieces.
Here are some facts about Alexander Calder that you may not have known:
1. Alexander Calder was born in Philadelphia in 1898 into a family of artists. His mother was a painter and his father a sculptor.
2. Calder's first kinetic statue was a duck, which he gave to his mother as a Christmas present. It was made of shaped brass tarpaulin and swayed back and front when pushed. 
3. Although Calder is internationally known as an artist, he originally studied mechanical engineering. He also held various jobs, such as even a firefighter, car engineer, camp timekeeper and hydraulics.
4. Calder moved to Paris in 1926 and became close friends with the painter Joan Miró. Their friendship lasted for decades.
5. Mondrian's painting was most likely the initial inspiration for his primarily coloured mobiles.
6. Although Calder was primarily known for his traditional works of art, he was also a talented jeweller and produced various types of jewellery throughout his career. He most often made these items as gifts for close friends.
Kredit: obraz Alexander Calder, Untitled from Flight / MOMA
Foto Kredit: Hana Knížová
Zpět na blog