Prsteny vás prozradí

Co víte o symbolice o nošení prstenů? 

Když přemýšlíte nad prsteny a jejich nošení, většinu lidí by automaticky napadlo nasadit si prsten na čtvrtý prst (prsteník), přestože jsou obvykle spojovány se zásnubami nebo manželským snatkem. Někteří lidé však raději nosí prsteny na jiných prstech. I když jejich volba může být náhoda, nošení prstenu na každém prstu vysílá rozdílné poselství a taky může mít různé významy a asociace, od osobních nebo kulturních přesvědčení po zaměstnání.

Objevte s námi zajímavé teorie, které se s nimi spojují, a co vyjadřuji!   

Prsten na palci
Nosit prsten na palci aktivní ruky odráží ambiciózní váhavost. Na druhé straně jeho nošení na pasivní ruce naznačuje vnitřní konflikt. Podle věštění z ruky ukazuje prsten na palci vůli a sebeprosazení nositele. Kromě toho v minulosti nošení prstenu na palci symbolizovalo bohatství a postavení, a proto bylo často vyhrazeno pro vyšší třídu.
Prsten na ukazováčku
Ukazováček představuje vůdcovství, autoritu a sebeúctu. Proto, když nosíte prsten na ukazováčku své aktivní ruky, vyjadřujete své vůdčí schopnosti i sebevědomí. Pokud prsten nosíte na ukazováčku své pasivní ruky, ukazuje to, že se necháte vést jinými lidmi. Zajímavě, v některých kulturách, například v tradiční židovské, je ukazováček vyhrazen pro svatební obřady. Avšak prsten na ukazováčku pro mnoho dalších je jen módní prohlášení.


Prsten na prostředníku
Zatímco nošení prstenu na prostředním prstu nemusí nutně mít žádný zvláštní význam, a proto je trochu neobvyklé najít někoho, kdo nosí prsten na prostředním prstu, prostřední prst sám o sobě představuje krásu, odpovědnost a sebe-analýzu. Navíc, vzhledem k tomu, že prostředník je nejdelší prst, někteří věří, že prsten nošený na tomto prstu naznačuje odpovědnost a sílu. To by mohl být důvod, proč se říka, že hlava rodiny by měla nosit prsten na prostředníku.Prsten na prsteníku
Prsteník symbolizuje lásku, krásu, kreativitu a vztahy. Symbolicky je přidružován k měsíci a romantickým vztahům. Tedy je nošení prstenu na tomto prstu obvykle spojeno s láskou a kompatibilitou, jelikož lidé na něm obvykle nosí zásnubní prsteny. Zasnoubení však není jediná událost, kterou může symbolizovat. Prsten na prsteníku, levém nebo pravém, v závislosti na zemi a kultuře, může také vyjadřovat cudnost, romantický slib nebo rodinný stav.


Prsten na malíčku 
Nošení prstenu na malíčku je výrazním způsobem, jak naznačit, že jeho nositel je dobrým vyjednavačem. Toto spojení s malíčky obecně symbolizuje intuici, inteligenci, komunikaci a přesvědčení. Zároveň prsten nošený na pravém malíčku představuje profesionální status nebo může být symbolem absolvování specifického studia, například inženýrství. Kromě toho, v minulosti nošení dvou prstenů na tomhle prstu také znázorňoval rodinný stav. To však platilo pouze pro muže.


Navzdory těmto významům a symbolice, která se ukrývá za nošením prstenů fascinující, v dnešní době  je rozhodnutí, jak své prsteny budete nosit, osobní volbou. Je však dobré vědět, jaký význam mohly mít vaše preference v minulosti, a také to, co by mohly naznačit některým lidem. Teď už jen zbývá se rozhodnout, které prsteny chcete nosit na kterém prstu.